REFERENSOBJEKT

Svensk Byggradio är verksamma på flera stora arbetsplatser runtom i Sverige,
men kan även skräddarsy de flesta lösningar inom all övrig kommunikation.
Nedan ser ni ett urval av våra projekt där vi levererat kommunikationsutrustning till olika parter.

URBAN ESCAPE

Vi har fått förtroendet av Zengun AB och NCC Construction Sverige AB att leverera ett digitalt kommunikationssystem till byggprojektet Urban Escape Stockholm.

Fakta Urban Escape Stockholm
– Beställare AMF Fastigheter
– Fem fastigheter, två torg och fyra gator
– En kombination av kontor, hotell, handel, restauranger, mötesplatser och servicetjänster
– Under projektperioden 2014-2019 kommer de fem fastigheterna i kvarteret att byggas om och till i etapper.

Läs mer på www.urbanescape.se

Sergelhuset Vasakronan Svensk Byggradio

SERGELHUSET

Sergelhuset består av tre ombyggnadsprojekt där Veidekke har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om fronthuset mot Sergels Torg, det så kallade Hus S, i kvarteret Hästskon 12. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på 475 MSEK.

Byggnadstiden är planerad mellan 2017-2020 och Svensk Byggradio levererar kommunikationsutrustning till bygget.

Veidekke Sergelhuset

KARLATORNET

Skidmore, Owings & Merrill som ritat Karlatornet ligger bakom några av världens högsta och mest spektakulära byggnader, t ex Burj Khalifa i Dubai och One World Trade Center i New York.

Karlatornet blir med sina 245 meter och 73 våningar Nordens högsta byggnad. Bostäderna utgår från ett modernt helhetstänk där funktion, material och utsikt är självklara och viktiga delar.

Serneke
Karlatornet Serneke Svensk Byggradio
Bussdepå Norsborg Svensk Byggradio

BUSSDEPÅN NORSBORG

Den nya Norsborgsdepån är en nyformad depå för att ta hand om de nya 70 meter långa tunnelvagnar som SL har köpt in. En stor del är inrymt i bergrum. Vid utformningen av anläggningen har särskild hänsyn tagits till möjligheten att använda förarlösa tåg.

Utifrån högt ställda krav på god gestaltning utformades depån i nära samarbete med Botkyrka kommun och beställaren SL.